Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Aanvraag Vooraftrek Belasting De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand. De datum waarop uw huis voor het laatst is getaxeerd door de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Belasting die u betaalt over het vermogen dat u bezit. Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc. Voorheffing op de inkomstenbelasting die door de werkgever wordt ingehouden op het loon. Ook de overwaarde in uw huis valt hieronder voorzover die uitstijgt boven bepaalde ruime vrijstellingen. Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. Periode waarin u kunt beslissen wanneer u een volgende rentevaste periode wilt laten ingaan. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen. Een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Ze certificeren het bestaan van een fysieke identiteit. Vergoeding of provisie die de makelaar u voor zijn diensten in rekening brengt. Bemiddelaar in onroerend goed die handelt in naam en voor rekening van anderen. Het bedrag dat nodig is om uw huis weer op te bouwen als het door bijvoorbeeld brand is verwoest.