Het inkomen dat bij de berekening wordt gebruikt, heet toetsingsinkomen.

Wat Is Belastbare Inkomen Als eis wordt gesteld dat minimaal 20 jaar premie moet zijn betaald en dat de looptijd niet langer is dan 30 jaar. Voor de berekening van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. Daarom moet de aanvrager op het aanvraagformulier ook het inkomen van zijn toeslagpartner en medebewoners opgeven als hij die heeft.

Daarom moet u op het aanvraagformulier ook het inkomen van uw toeslagpartner opgeven. Of u kunt de rekenhulp gebruiken die in de toelichting bij het aanvraagformulier zit. Het inkomen dat bij de berekening wordt gebruikt, heet toetsingsinkomen. Lage of hoge bijdrage na de wachttijdNa de wachttijd hangt het van uw omstandigheden af of u een lage bijdrage blijft betalen of dat u een hoge bijdrage verschuldigd bent. Het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente vallen in box 1. Betaalt u beide een hoge bijdrage, dan geldt het maximum voor u samen.