Het is mogelijk dat u een aanvullende verzekering heeft.

Er komt één verplichte zorgverzekering voor iedereen. Zorgtoeslag te ontvangen is afhankelijk van de situatie. Deze brochure is van toepassing op de meest gangbare situaties. De zorgverzekeraar is verplicht om iedereen te accepteren voor het wettelijk omschreven pakket. Voor vragen hierover kunt u bij de Belastingdienst terecht. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Dit betekent dat u nu uw ziektekosten vergoed krijgt omdat in uw polis een buitenlanddekking is opgenomen. Dit betekent dat de vergoeding lager kan zijn dan de kosten die u aan de zorgaanbieder heeft betaald. Iedereen met dezelfde polis betaalt dezelfde premie. Bovendien heeft u geen recht meer op een deel van de heffingskortingen.

Deze informatie is geschreven voor de werknemer maar is ook van toepassing op de grensarbeider en de zelfstandige. Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen bijdrage verschuldigd. De verzekerde is een nominale premie verschuldigd aan de zorgverzekeraar. We zijn niet verantwoordelijk voor de weergave van incorrecte informatie. Indien een verzekerde in een jaar weinig of geen gebruik maakt van zorg, waarbij de huisarts is uitgezonderd, krijgt hij het no-claim bedrag of een gedeelte daarvan terug.

Wanneer u niet in één van de bovenstaande landen woont, is de Verordening of een verdrag niet op u van toepassing. Alle informatie is gebaseerd op een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij het Parlement. Als u gezinsleden heeft en u zich niet inschrijft kunnen uw gezinsleden die niet Zvw-verzekerd zijn geen aanspraak maken op het woonlandpakket. Beste Jacqueline,Wij adviseren je contact op te nemen met de maatschappij die op de polis staat vermeld. Dit wetsvoorstel ligt momenteel ook in de Eerste Kamer.