Het is mogelijk voor een aantal strafbare feiten aaangifte te doen via internet.

Verhuur Inkomstenbelasting Aangifte 2006 Oorzaken waren onbekendheid met nieuwe terminologie en negatieve beslissingen over een deel van de aangevraagde zorg. Nieuwe structuren in vastgoed landDe afschaffing van de afschrijving op onroerende zaken kent mogelijkheden, meer. De hiermee gepaard gaande administratieve lasten komen daardoor te vervallen. De komende jaren zal een vereenvoudiging van het regulier toelatingsbeleid worden gerealiseerd. Een kiezerspas maakt het mogelijk om bij elk stemlokaal binnen de eigen gemeente te gaan stemmen. Conserverende aanslagIs een conserverende aanslag bij emigratie toegestaan en wat zijn de gevolgen, meer.

Door een wijzing van de Visserijwet is het aantal benodigde sportvisaktes en daaraan verbonden administratieve lasten verminderd. Door de invoering nieuw subsidiebesluit monumenten zijn de eigenaren van een monument minder tijd kwijt bij het aanvragen van subsidies voor het onderhouden van het pand. De verplichting om toestemming te vragen voor het verkrijgen van hulpmiddelen is afgeschaft. Het is mogelijk om elektronisch een klacht in te clienten in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling. Paarden en belastingenEen paard van de zaak, de fiscale mogelijkheden van een paard, meer. Ik vermoed dat het onze buurman Claude is die ze verteld heeft dat we vanochtend zouden vertrekken. Door de invoering Individuele Re´ntegratie Overeenkomst IRO zijn nieuwe administratieve lasten ontstaan. Bij verlies van het kentekenbewijs kan een vervangend exemplaar digitaal worden aangevraagd. Mensen kunnen zelf een re´ntegratiebureau uitzoeken die dit gehele traject naar werk begeleidt. Een reservering voor het laten afnemen van het theorie-examen kan nu ook digitaal.

Deze wijziging brengt een besparing mee van de kosten voor burgers. Daarnaast vervalt de verplichitng tot het aanschaffen van nieuwe kentekenplaten in een dergelijk geval. Er is een extra examenmoment voor rijbewijs A ingevoerd waardoor de administratieve lasten zijn toegenomen. De aanvraag voor de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen TOG en de algemene kinderbijslag AKW worden ge´ntegreerd. De afgelopen jaren zijn er steeds meer stadsdeelkantoren geopend.