Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven.

Bruteren Bijzondere Beloning Optioneel kan worden aangegeven dat Salarisproforma rekening moet houden met de voordeelregel voor de berekening van de loonheffing over het bijzondere tarief. Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt. Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste inhouding is. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. Voor het bepalen van de juiste inhouding loonheffing moet worden opgegeven in welk jaar de werknemer is geboren. De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever.

Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt.

Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland.