Het totaal van deze bedragen mag dus niet minder zijn dan het minimumloon.

De voorgestelde wetswijziging voorkomt dat er oneerlijke loonconcurrentie kan ontstaan. Het hogere bedrag wordt voor het eerst uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin u een jaar ouder bent geworden. Voor algemene vragen over de koopkracht neemt u contact op met Publieksinformatie van het ministerie van SZW. Advies vragenLaat u altijd eerst adviseren door een vakbond, wetswinkel, Het Juridisch Loket voorheen bureau voor rechtshulp of door sociale raadslieden. Het totaal van deze bedragen mag dus niet minder zijn dan het minimumloon.

Verhoging minimumloon na verjaardagHet minimumloon is gebonden aan leeftijd. Voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds is een vervangende premie vastgesteld. Huidige situatieWerknemers die minder dan het minimumloon betaald krijgen, kunnen op dit moment al naar de rechter stappen. Wet op het algemeen verbindend verklaren en onverbindend verklaren van bepalingen in cao's. Ook kunt u tot 13 weken achterstallig loon krijgen. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben en verzekerd zijn voor het ziekenfonds. De bij deze bruto bedragen behorende netto uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Minder dan minimumloon is soms mogelijkNa uw 65e jaar is de werkgever niet meer verplicht u minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Zij kunnen ook advies geven over het gesprek met uw werkgever. Achterstallige vakantiebijslagDe verjaringstermijn voor achterstallige vakantiebijslag is 2 jaar.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.