Ik heb een E-biljet ontvangen, maar ik heb nogal wat ziektekosten.

Ik heb een paar jaar geleden rente vooruitbetaald en deze ook afgetrokken. Evenzoo worden visscherien ende meeren te zamen genoemd, als b. Menaldumadeel is niets zeker meer hoor ik op de vergadering. Tot de visscherien behooren alzoo de innige wateringen, de gaten en bruggen. De visscherien worden geographisch bepaald door hare ligging. Het is Graaf Willem III, die verklaart aan Willem Dukinck enz. Ik ben gescheiden en wil mijn ex-partners aandeel van de woning kopen. Onder bepaalde voorwaarden kan een vrijstelling gelden. Wat hebben wij daartoe te doen? Het getuigenis in te winnen van tijdgenooten. Dezelfde beschouwing vindt men ook elders herhaaldelijk weder. Belastingdienst berekent hoeveel belasting u waarschijnlijk moet betalen.

Belastingdienst extra aandacht aan een bepaalde rubriek van uw aangifte. Beider visscherie in de Merwede heet later de beyde wateren voornoemt. Niet alleen, dat in de visscherien gevischt wordt, maar korven, fuiken, netten enz. Wij hadden met Henk de Jong en echtgenote Aalsje afgesproken. Blijkbaar is ook hier weder de visscherie als een water voorgesteld. Een ander bevoegd tijdgenoot legt dezelfde verklaring af.

Ziedaar weder de wateringen genoemd, als tot de visscherien behoorende, en dat woord herhaaldelijk met overtogt, sluis, togt, water en watering als iets gelijksoortigs vermeld. Voirt al die swanen, sijn si wilt of tam, die voeden in des Graven vri wateringhe, jof in ghemene wateringhe, wisen wi den Grave toe. Ook in onzen brief van 1433 wordt van visscheryen gesproken. De snelste route naar mijn werk is niet de kortste route.