Ik heb inkomsten uit het door mij bewoonde huurhuis.

De beteekenis van het woord moet wel op beide plaatsen dezelfde geweest zijn. Omtrent of om de visscherien zijn menschen gezeten of woonachtig. Nederlands elftal een heel behoorlijk potje kan voetballen. Het P-biljet is de uitgebreide versie van het E-biljet. Tegenover de hier verpachte visscherie en Rottestroom worden straks de uitstroomende onverhuurde wateren gesteld.