Ik heb voor de pensioenpremie een afwijkende rekenregel ingevoerd.

Grondslag Pensioenpremie Bij het berekenen van pensioenpremies wordt er geen rekening wordt gehouden met overwerk. Ga naar submenu sociale fondsen, vervolgens naar beschikbare sociale fondsen. Ik heb voor de pensioenpremie een afwijkende rekenregel ingevoerd. Let op alle wijzigingen die na het maken van de back-up zijn gedaan gaan verloren. Hoe moet ik de pensioenpremie opgeven voor het vakantiegeld. De ene keer wordt hij wel meegenomen de ander keer weer niet. De voordeelregel wordt alleen toegepast als het daadwerkelijk voordeliger voor de werknemer is.

Dit kan als gevolg hebben dat er steeds een ander nettoloon uit komt. Vervolgens kiest u voor bedrag, inhouding en u vult het bedrag aan voorschot in. Nu wordt het alleen meegenomen over het brutoloon en niet over de componenten. Mag je dat zelf verzinnen of is dat aan regels gebonden.

Vervolgens back-up gemaakt op de oude pc terughalen. Als die minder is dan 36 uur zal het programma het loon omrekenen naar 36 uur. Als daar nul staat wordt er geen loonbelasting ingehouden.