Ik stuur regelmatig wat geld naar mijn werkloze zoon.

Hoe Bepaal Ik Erfpacht Ik heb geen aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen. In Leeuwarden en Friesland leeft het duidelijk minder. Ik heb inkomsten uit het door mij bewoonde huurhuis.

Ik stuur regelmatig wat geld naar mijn werkloze zoon. Men hoore nog een laatsten getuige, wiens woorden in dit opzigt merkwaardig zijn, en wiens bedoeling niet twijfelachtig schijnt. Kan ik de werkelijke reiskosten woning-werk aftrekken?In principe niet. Men ziet, de tijdgenooten blijven bij hun gevoelen. Ik woon 15 kilometer van mijn werk en heb een auto van de zaak. Menaldumadeel afgekeurd zo is uit de stemming gebleken. Ik werk twee dagen per week op kantoor en drie dagen thuis. Ik moet dus bewijzen, dat visscherien met wateren afwisselt. De gemeente Dongeradeel is de zoveelste gemeente in Fryslan die moet bezuinigen. Is uw zoon ouder dan 27 jaar, dan geldt een drempel voor de aftrek. De juistheid en volledigheid kan ik echter niet garanderen.

Ik vergader een keer in de twee weken 's avonds op het bedrijf waar ik werk. Ook voor deze groep biedt deze boerderij heel veel afwisseling. Ik durf niet beslissen, of onder deze uitdrukking moet worden verstaan tot halve breedte of tot halve diepte van den stroom. Dit hangt af van de maatschappelijke omstandigheden van uw zoon.