In 1966 fuseerde de bank met de Nutsspaarbanken te Wognum en Hauwert.

Openingstijden Spaarbank Limburg Ingekomen brieven betreffende felicitaties met het 100-jarig bestaan van de bank. Ingekomen stukken betreffende uittreding of toetreding tot het bestuur. Notulen van de Raad van Toezicht, vanaf juni 1973 de Raad van Advies, met hiaten. Bijlagen bij de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda's en notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders in het grondkapitaal van de bank. Fotoalbum met foto's van de bank en haar medewerkers aangeboden aan Mr. Kasboek van de inkomsten en uitgaven van het spaarzegel-sparen. Notulenboek van de vergaderingen van de Commissie van Controle van 1903 tevens notulenboek van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de periode 1962-1971. Bouwtekeningen betreffende de verbouwing van het hoofkantoor van de bank gemaakt door de architect G. Brantsma, ter gelegenheid van het bereiken van het 200 miljoen inleggerskapitaal.

Huishoudelijk Reglementen en bijlage bij het huishoudelijk reglement van 1868 en 1873. Stukken betreffende de restauratie van een tuinmuur op het perceel van het kantoorgebouw. Tekst van het jublieumlied tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Borchure betreffende de instelling van een afhaaldienst voor spaargelden. Bekendmaking van de voorwaarden die worden gesteld bij het verstrekken van leningen. Plakboek met ingeplakte ingekomen stukken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Stukken betreffende de introductie van het S-embleem door de bank. Revisietekening van de entresol van het nieuwe kantoor aan de Singel. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de Raad van Commissarissen.

Kasboek van de zittingen, met verwijzingen naar het grootboek. Staten van onderhandse geldleningen in 1969 en effecten in 1969 en 1970. Album met uitgegeven perscommuniques, advertenties voor kranten en uitnodigingen ter gelegenheid van het bereiken van 500 miljoen inleggerskapitaal. Stukken betreffende de sponsoring van de Rode Kruis Plankzeil orientatietocht op de Sloterplas. Programmaboekje met uitnodiging tot het bijwonen van het feest ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van de bank. Aquarel van het hoofdkantoor van de bank, gemaakt door de architect C. Concept overeenkomst met de Hollandsche Societeit van Levens verzekeringen N. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de Raad van Toezicht. Kopieboeken houdende afschriften van uitgaande correspondentie van de Raad van Bestuur, met alfabetische naamindices. Plakboek met krantenknipsels van advertenties en artikelen over de bank.

Ingekomen brief bij de commissie van beheer betreffende het op een andere wijze opmaken van de balans. De samenwerking vond met name plaats in regionale verbanden. Stukken betreffende de aankoop en de aanbieding van een wandkleed naar ontwerp van de kunstschilder Corneille voor de bestuurskamer in het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel, als cadeau van het personeel aan de directie.