In 1966 ontstond hieruit de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek.

Stukken betreffende het informeren van clienten inzake de verbouwing van het kantoor aan de Uiterwaardenstraat te Amsterdam. Klapper, op naam van rekeninghouder, op overboekingen van spaartegoeden van en naar de bank. Stukken betreffende de fusie met de Stichting De Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Folder met de adressen en openingsuren van de kantoren en standplaatsen van de rijdende bijkantoren. Stukken betreffende de fusie met de Bondsspaarbank Zaanstad.

In 1966 ontstond hieruit de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Fotoalbum met foto's van de receptie gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Mede door deze vernieuwingen wisten de spaarbanken midden jaren twintig hun marktaandeel te heroveren.

In 1914 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de bouwcommissie, geordend op naam van afzender of geadresseerde. Stukken betreffende de overdracht van kantoor Weesp aan de Bondsspaarbank voor Midden en Oost Nederland.

Stukken betreffende de opening van een nieuw kantoor door de Nutsspaarbank van de Zaanstreek in het winkelcentrum 'Westerkoog ' in Koog aan de Zaan. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, 1890-1950 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid v. Deze bank zou op haar beurt in 1983 opgaan in de landelijke Verenigde Spaarbank V. Huishoudelijk Reglementen en bijlage bij het huishoudelijk reglement van 1868 en 1873. Albums met knipsels van advertenties en krantenberichten over de Stichtse Bondsspaarbank. Overzichten van de inlage en terugbetaling bij de diverse spaarrekeningen afgesloten in het eerste kwartaal van 1974. Stukken betreffende de, niet gerealiseerde, fusie tussen de bank en de Nutsspaarbank West-Nederland. Tenslotte beheerde de bank reeds voor 1900 een Kinderspaarbank, en in de jaren zestig van de twintigste eeuw is ook sprake van een Hulpbank.