In de maand mei worden voor het eerst meer dan 2,5 miljoen AOW-uitkeringen uitbetaald aan 65-plussers.

Aow Belastingschijven Dus in plaats van de hogere belastingschijven aan te passen, indien noodzakelijk, pakt men de laagste schijven aan. De deelname hieraan blijft achter, wat natuurlijk niet zo gek is. In de maand mei worden voor het eerst meer dan 2,5 miljoen AOW-uitkeringen uitbetaald aan 65-plussers. De weblog Pensioenen staat onder eindredactie van A. Dit viel niet goed bij de achterban en werd teveel gezien als de opmaat voor een verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Onze medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 30 uur tot 17 30 uur. In plaats dat gepensioneerden mee gaan betalen aan stijgingen vande AOW-premie, gaan ze op termijn de volledige AOW-premie betalen. Ik snap dan ook niet dat jij durft te stellen dat de achterbannen akkoord zijn gegaan met de fiscalisering van de AOW, zoals in de nota voorgesteld. Nou, hiermee kan iedereen vrede hebben die een sociaal hart heeft en de sectorraaad Gepensioneerden was het hiermee ook eens, dus solidair zijn ze zeker.

Niet bepaald onbelangrijk, aangezien de wereld van pensioenen erg in beweging is. Zou ik die pensioennota toegestuurd kunnen krijgen, dan weet ik waar ik over praat. Laat ik volstaan met het vermelden van de belangrijkste dingen. Soms getuigt het van groot leiderschap om bij voortschrijdend inzicht een eerder globaal ingenomen standpunt wat genuanceerder te benoemen. Dat hoeft inderdaad niet van vandaag op morgen maar wel graag op een dusdanig tijdstip dat in de eerstvolgende Bondsraad van 26 september hierover op een zinnige manier gesproken kan worden. Het is daarom terecht een politiek issue en laat daar de discussie en opvattingen plaatsvinden. En nog wat, uiteraard ben ik op de hoogte over de discussie onder de groep gepensieneerden. Het Bestuur informeert elkaar altijd goed over wat we horen en zien. Toch is het een instrument dat in de toekomst verder uitgebouwd moet worden. Helder is dat de uitwerking nog wel de nodige aandachtspunten met zich mee brengt en ook de nodige uitlegkunde vereist.