In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de geldende bedragen.

Mag De Hele Hypotheek Aflossingsvrij Om dit bedrag bij elkaar te sparen, dient u maandelijks een behoorlijk bedrag opzij te zetten. Wel heeft u dan te maken met verkapte afkoopkosten. De aanvraagprocedure voor koopsubsidie duurt ongeveer twee weken. Hierdoor kom ik niet in aanmerking voor koopsubsidie. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de geldende bedragen. Reserve wordt dan verlaagd met het bedrag waarvoor u gaat verbouwen. Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. We zullen allereerst de mogelijkheden behandelen en dan aangeven wat we in uw situatie aanraden. Het voordeel van de spaarvormen is dat u vaak een gegarandeerd rendement heeft.

Nadeel is echter dat dit rendement veelal niet gegarandeerd is en af kan wijken van uw verwachting. Op de korte termijn kunnen beleggingen echter behoorlijk in waarde schommelen.