In dit onderdeel vindt u praktische informatie over schenken.

Schenken Tussen de 18de en 35ste verjaardag van uw kind kunt u als ouder één keer een verhoogd bedrag belastingvrij aan uw kind schenken. Met echtgenoot wordt ook de geregistreerde partner bedoeld. In dit onderdeel vindt u praktische informatie over schenken. Het kan daarom verstandig zijn om ook de Belastingdienst of een notaris te raadplegen. Er mag geen sprake zijn van bloedverwantschap in de rechte lijn zoals ouders of kinderen tussen schenker en verkrijger. Dit onderdeel is zowel bedoeld voor schenkers als voor de ontvangers van een schenking.

Een verkrijging is het bedrag van de schenking min eventuele lasten. Met huwelijk wordt ook het geregistreerd partnerschap bedoeld. Verkrijger en schenker hebben gedurende 2 jaar voorafgaand aan de schenking op hetzelfde woonadres ingeschreven gestaan. Tussen de 18de en 35ste verjaardag van het kind mogen de ouders eenmalig € 21. Ook bedrijven kunnen giften doen aan de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum.