In geval van wilsgebrekken kan men zich hierop beroepen.

Recht Van Vruchtgebruik De meesten zullen echter wel opgenomen zijn in het geschreven recht. Men moet hier een onrechtmatige daad jegens een ander gepleegd hebben, er moet schade zijn ontstaan, er moet een causaal verband tussen de daad en de schade bestaan en de pleger moet de daad toegerekend kunnen worden. Bijvoorbeeld het beroepen op het eigendomsrecht om iemands uitzicht te ontnemen. Met betrekking tot het object waarop een beperkte absolute wet rust, kan onderscheid worden gemaakt in de rechten op een goed zaak of recht of op een zaak alleen stoffelijk. Men gaat bijvoorbeeld pas een koopovereenkomst aan als men naar de winkel gaat en zijn wil tot het sluiten van de overeenkomst duidelijk maakt en anders niet.

Vergeten wordt om ook eens te kijken naar de gevolgen van overlijden. Absolute rechten kunnen worden onderverdeeld in volledige en beperkte absolute rechten.

Vaak wordt er in het wetboek zelf al aangegeven welke soort het is bijvoorbeeld als alle andere overeenkomsten strijdig zijn dan is het dwingend recht. Bij het publiekrecht ligt het initiatief bij de overheid, bij het privaatrecht bij de burger. Ook kan men onder onzorgvuldig gedrag, het ontbreken van belangenafweging vatten.