In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden.

Legitimarissen In principe zijn de kinderen de legitimarissen, kinderen kunnen namelijk niet onterfd worden. Iedereen die zestien jaar en ouder is kan van de wettelijke regels van erfrecht afwijken door een testament te maken. Kinderen kunnen dus worden onterfd volgens dat recht. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen betekenis.

Erfgenamen volgens de wet zijn altijd bloedverwanten. De erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel de legitieme portie van de nalatenschap de erfenis. Verwanten in opklimmende lijn Grootouders en verdere familieleden. Op die manier is het mogelijk uw partner, uw schoonkinderen, vrienden, een stichting met een goed doel, of wie u maar wilt tot erfgenaam te benoemen. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook door de notaris worden geregeld.