Jan Marijnissen maakt als buitenstaander een juiste analyse van het succes van het Vlaams Blok.

Jan Marijnissen De beschuldiging van onsolidair gedrag is dus wraakroepend. Hij heeft een plan voor ons levenLaat Hij dan Zijn gang gaan inons leven,en ga tot Hem. Ik kan die mensen die uit wanhoop voor het Blok kiezen, geen ongelijk geven. Je zal ze alleen niet meer zien, waardoor je ook geen beleid meer kan voeren om ze te veranderen. Het pleidooi voor een nieuwe immigratiegolf is dus een gevaarlijk hersenspinsel. Als ik daar woonde en er niet weg raakte, zou ik misschien hetzelfde doen. Ze vinden het niet leuk als ze vandaag een regering zs vormen, ze morgen door de kiezer kunnen worden verplicht een kabinet zo samen te stellen. Ik voel me als Vlaming gekrenkt tot in het diepst van mijn ziel door Barman en consoorten.

Een toppolitica die weigert om minister te worden omdat ze uit eigenbelang 'andere strategische opties neemt'. Maar helaas, helaas we zijn niet bekwaam of wel van slechte wil. Maar het blijft naef te denken dat je iets oplost door te criminaliseren. Daarin wordt met klare cijfers brandhout gemaakt van die piste. Op zijn schouders rust de immense taak om dit gecompliceerde verstandshuwelijk te doen slagen. Het wel en wee van een christelijke Happy Familie uit Nederland.