Let wel, dit is het loon voor loonheffing, dus niet het bruto loon.

Loonheffing Bijzondere Beloning Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt. Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. Voor het bepalen van de juiste inhouding loonheffing moet worden opgegeven in welk jaar de werknemer is geboren. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. Bijvoorbeeld alleen met loonheffing tegen bijzonder tarief of juist alleen met svw. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies.

Let wel, dit is het loon voor loonheffing, dus niet het bruto loon. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. Daarin wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe u zo'n beloning kunt implementeren in het loonprogramma. Het programma houd rekening met de maximale SV-dagen in het kalenderjaar. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Dit kan een nabetaling zijn, of een afkoopsom, wat dan ook. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken.

Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd.