Meestal komt de koopprijs overeen met de verkoopwaarde in de taxatie.

Onderhandse Vrije Verkoopwaarde De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. Een mede-eigenaar krijgt bij overlijden van de andere eigenaar het recht om het aandeel van de anderen in de gezamenlijke eigendommen over te nemen. Meestal komt de koopprijs overeen met de verkoopwaarde in de taxatie. Zorg dat u de gegevens van uw inkomen en woning bij de hand heeft. De waarde van de woning, wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. Wilt u meer informatie of overweegt u een taxatie te laten verrichten; neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. De huidige verkoopwaarde van de woning zonder rekening te houden met een eventuele toekomstige verbouwing. Verzoeken tot ontheffing van dit criterium zullen individueel op hun motivering worden beoordeeld. Indien u één van bovenstaande taxaties uit wil laten voeren dan maken wij een afspraak om uw woning te inspecteren. Het bedrag ontstaat doordat u al rente betaalt over de uit de hypotheek betaalde bouwkosten terwijl u nog niet in het huis woont.

De waarde is natuurlijk lager dan de executiewaarde bij eigen gebruik daar er rekening moet worden gehouden met de rechten en plichten van de huurder. In dat geval moeten alle zittende huurders, van die woningen met een huurprijs lager dan de huursubsidiegrens in dit betreffende pand deze woningen willen kopen. Naar bovenWOZ-waardeDe gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeen-komst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Dit is de prijs van de woning bij gedwongen openbare verkoop op de meest geschikte wijze wordt aangeboden. Wij pretenderen de goedkoopste taxateur te zijn van de regio. Informatie over milieuvervuiling bodem, lucht en water, eventuele aanwezige oude olietanks en dergelijke.