Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt.

De tariefstijging van de hondenbelasting ligt ruim onder de inflatie. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Deze tariefstijging is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Een nieuwe kaart moet dan ook persoonlijk op het gemeentehuis worden opgehaald en daar worden ondertekend. Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven.

Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen. Programma kent zowel de witte als de groene periode tabellen. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. Wanneer een onafhankelijk medisch advies noodzakelijk is, kan het langer duren.