Na de hoorzitting volgt dan een uitspraak op uw bezwaarschrift.

Als u uitstel van betaling wilt, moet u in het bezwaarschrift het bedrag van de aanslag vermelden waar u het niet mee eens bent. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Na de hoorzitting volgt dan een uitspraak op uw bezwaarschrift. Alle bezwaren komen in een vrij kort tijdsbestek binnen en kunnen niet allemaal tegelijk worden behandeld. Meerts vindt de bezwaarprocedure overigens een farce. Tegen de beslissing van de Rechtbank is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof. Als u uw bezwaar wilt toelichten dan kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u gehoord wilt worden. Uiteraard proberen de medewerkers van de afdeling Belastingen en Verzekeringen uw brief spoedig te beantwoorden. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Indien u vindt dat u niet juist behandeld bent door een medewerker van de gemeente dan kunt u een klacht indienen. Ik wil de gemeente niet machtigen om de aanslag gemeentelijke belastingen automatisch af te schrijven.

Beheerders van beleggingsfondsen doen hun werk niet voor niets. Voor klachten, meldingen of vragen over inzameling van afvalstoffen kunt u terecht bij de afdeling publieksinformatie van Afvalbedrijf De Meerlanden. Veel adviseurs willen het niet tot procederen laten komen. Wanneer u klachten heeft over geluidsoverlast en stankoverlast kunt u terecht bij de afdeling milieu van de gemeente of bij de provincie Noord-Holland.