Nederland dezelfde verzekering gekregen tegen de ziektekosten.

Premie Ziektekosten Daar komt nog bij dat je geen nominale premie meer hoeft te betalen, dat komt dus weer bij jou loon. KoopkrachtAlleenstaande ouders die twee keer modaal verdienen en twee kinderen hebben, gaan er door de compensatie 5,6 procent in koopkracht op vooruit. Wegvallen interimuitkering ziektekosten leid tot groot netto salarisverlies. Het kabinet heeft besloten 600 miljoen euro meer uit te trekken om vooral minima te compenseren. Nederland dezelfde verzekering gekregen tegen de ziektekosten. Zoals altijd hangen we er maar weer een beetje bij en de jarenlang optredende achteruitgang t. Daarnaast wordt per 1 januari geen nominale premie meer ingehouden dus dat komt weer bij loon. Ik krijg een collectieve korting van mijn werkgever van 5,03 euro=173,29 per maand. Minima betalen volgend jaar niet meer dan 3,5 procent van hun inkomen.

Het wordt steeds spannerde deze discussie, dat ik er op achteruit ga is duidelijk. Maar iedere keer als ik denk dat ik het snap komt iemand anders weer met een item die ik weer vergeten was. Heffingskorting via de belasting en volledige zorgtoeslag. Nu is het zo dat mensen met een ruimere beurs net zoveel gaan betalen als iemand met een mindere beurs, of zie ik het verkeerd, uitgezonderd diegene die zorgtoeslag krijgen. Ik heb wel recht op een zorgtoeslag alleen weet ik niet zeker hoeveel. Het tweede deel is het percentage dat wettelijk moet worden ingehouden. Ik heb gegokt wat ik eventueel terug krijg via de zorgtoeslag.