Nederland mag daarom geen belasting heffen over uw AOW-pensioen.

Meestal betaalt zowel de werkgever als de werknemer pensioenpremie. Maar er zijn ook situaties die minder eenvoudig te beoordelen zijn. Dan betaal je dus zelf geen premie, maar je bouwt wel pensioen op. Wanneer u in een verdragsland woont, kunt immers niet bij uw huidige ziekenfonds in Nederland ingeschreven blijven. Over de pensioenpremie hoef je geen belasting en sociale premies te betalen. Afhankelijk van uw situatie hebt u een aantal mogelijkheden. Maar het kan ook zijn dat de werkgever alleen de pensioenpremie betaalt. Nederland mag daarom geen belasting heffen over uw AOW-pensioen. We zijn niet verantwoordelijk voor de weergave van incorrecte informatie. Laat in ieder geval altijd schriftelijk weten dat u gaat emigreren.

Het pensioen eerst overbrengen aan een verzekeraar en aldaar afkopen is verstandig, een deel wordt dan belast. Onze medewerkers zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 30 uur tot 17 30 uur. Uw zorgverzekeraar beŽindigt op de datum van uw verhuizing uw bestaande zorgverzekering en stopt met het innen van de nominale premie.