Nibud geeft duidelijk aan hoe het zit met belastingaftrek voor ziektekosten.

Er is natuurlijk wel een drempel, waarboven je kosten pas terugkrijgt. Let trouwens ook op de vervoerskosten naar artsen, ziekenhuizen ed. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Zie ook mijn eerdere vragen over betreffende onderwerp van 16 juni jl. Voor betrokkenen behoeft dat niet tot een nadeel te leiden. Bijvoorbeeld iemand met een Verzamelinkomen van fl.