Niet alle werknemers laten hun heffingskorting meerekenen.

Heffingskorting Niet alle werknemers laten hun heffingskorting meerekenen. Voor de Belastingdienst betekent deze versimpeling dat ze meer geld krijgt van bedrijven die loonheffing voor hen inhouden, en dat ze datzelfde bedrag stort aan de werknemers. Doordat de heffingskorting niet door de juiste partij wordt becijferd ontstaat een tamelijk gewrocht samenspel van berekeningen.

Werknemers die bij meerdere werkgevers werken moeten kiezen bij welke partij de heffingskorting wordt toegepast. Bijvoorbeeld als een maandelijkse verrekening zoals dat ook gebeurt voor hypotheekaftrek. Met als gevolg een nodeloze verzwaring van de administratieve taken voor werkgevers. Het bedrag dat u van de Belastingdienst krijgt uitbetaald, kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat uw partner aan belasting is verschuldigd. Het betekent ook dat er minder gecontroleerd hoeft te worden en dat er minder variaties zijn. Voor de werknemer betekent deze versimpeling dat hij iets minder geld van de baas krijgt en dat dit verschil wordt gecompenseerd door de Belastingdienst. Dat betekent een tweedeling van de werknemers in de administratie van de werkgever.