Omzetting van uw lening van een maandvariabele naar een vaste rente is altijd mogelijk.

Rente Bouwdepot Tweeverdieners kunnen het tweede inkomen geheel of gedeeltelijk laten meetellen. Omdat wij het eerste hypotheekrecht op uw woning hebben, heeft u onze toestemming nodig voor wijzigingen aan uw onderpand. Bij elke omzetting worden op uw totale lening de dan geldende voorwaarden van toepassing. Eventuele vragen naar aanleiding van een saldo-opgave zal Stater graag beantwoorden. Bij maandbetalingen is dit de eerste van de volgende maand. Betaling aan een ander dan de aannemer zal uitsluitend geschieden als dit is overeengekomen. Omdat het toestaan van verhuur een grote invloed heeft op onze rechten als hypotheeknemer, geven wij slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming. Verhuur van uw woning kunt u altijd bij ons aanvragen. Het leningsdeelnummer bestaat uit het leningsnummer, aangevuld met drie extra cijfers, dus in totaal uit negen cijfers. Tijdens de verbouwperiode zullen wij de bouwtermijnen uit dit depot rechtstreeks aan de desbetreffende aannemer uitbetalen overeenkomstig de nota's van de aannemer die u ons toezendt. Hebt u een hypotheek van Delta Lloyd en wilt u iets specifieks weten? Hier vindt u de antwoorden op vragen die veel worden gesteld.

Wanneer u grond die u nu in erfpacht heeft wilt aankopen, kunt u dit voorleggen aan Bank of Scotland. Wij innen de bedragen in het algemeen drie werkdagen voor het einde van de betaalperiode. Als u schriftelijk wilt reageren kunt u uw brief richten aan Stater. Dit omdat de wijziging wellicht invloed heeft op de waarde en verkoopbaarheid van uw woning.