Onder jaarinkomen verstaan we het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt.

Jaarinkomen Onder jaarinkomen verstaan we het brutobedrag dat u jaarlijks ontvangt. Wilt u profiteren van onze laagste rentetarieven? Klik voor een vrijblijvend hypotheekvoorstel. Meer dan de helft van onze klanten komt in aanmerking voor een overheidssubsidie voor de advocaatkosten.