Ondernemers klagen steen en been over de digitale, gecombineerde loonaangifte.

Elektronische Aangifte Loonbelasting Hij zal op 17 januari ook een tweetal andere moties indienen. De belastingdienst werkt weliswaar met PC's, maar beschikt over programmatuur waarmee bestanden van mainframes, mini's en andere niet-PC-omgevingen geconverteerd kunnen worden naar de eigen PC-omgeving. Aptroot zal morgen een motite indienen waarin het het kabinet oproept de verplichting uterlijk op 1 juli aanstaande ongedaan te maken voor het mkb. Het is ook mogelijk om in plaats van loon adv-dagen of vakantiedagen in te ruilen. Het is dan wel zo handig zelf ook een digitaal archief aan te leggen.