Op de geplaatste veilingen en openbare inschrijvingen zijn verschillende voorwaarden van toepassing.

Deze maakt dan deel uit van de inzetpremie en zal niet apart vergoed worden. Ook eventueel verschuldigde inkomstenbelasting is in de inzetpremie inbegrepen. Afhankelijk van de verkoop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Bijzondere bepalingen Omdat verhaal mogelijk te maken heeft de wetgever het hypotheekrecht met enigewaarborgen omgeven, waarvan de zaaksvervanging en het huurbeding de twee belangrijkstezijn. In het voorgaande is gesproken over het verlenen van het recht van hypotheekaan een geldschieter tot zekerheid voor de terugbetaling door de schuldenaarvan het door hem geleende geld.

Elzenhof in Beveren van de hand doen, maar dat ging niet door na protest.