Op die automatische aanpassing van alimentaties is een aantal uitzonderingen.

Alimentatie Let op!Voor de toepassing van de aftrek kosten levensonderhoud is de situatie op de eerste dag van het kalenderkwartaal bepalend. Voor het vaststellen van het netto maandinkomen dient dan ook een derde deel hiervan genomen te worden. Alle stukken die naar de rechtbank moeten worden gestuurd, moet u via uw advocaat sturen. De rechter kijkt dan of zij kostgeld kunnen betalen. Daar gaat men na of u voor een toevoeging in aanmerking komt.