Openbare en bijzondere scholen bestaan naast elkaar.

Particuliere Scholen De financiering moet dan ook geschieden op basis van het aantal beschikbare bedden. De rol bemiddelaar van dit observatorium is van essentieel belang. Een programma op te stellen voor het wegwerken van de achterstand, dankzij tijdelijke, bijkomende financiële middelen. Het vermeldt duidelijk de gegevens die de politie dient na te trekken, en bevat ook een rubriek « strafblad ». De illegalen die opgesloten worden in de gesloten centra voor illegalen, zullen dezelfde psychologische en sociale begeleiding krijgen als de INADS. Die bijdrage kadert in het Belgisch en Europees migrantenbeleid waarin de terugkeer van migranten, op vrijwillige basis, één van de doelstellingen vormt. De bindende adviezen zullen genomen moeten worden binnen een termijn van een jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit. Indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, moet de machtiging tot voorlopig verblijf afgegeven worden. Hij zal geen wetsontwerp indienen om de organieke OCMW-wet te wijzigen.

Voor het overige zou een veralgemening van de regeling de mogelijkheid bieden om het aanbod van opvangcapaciteit af te stemmen op de vraag. Er wordt voorgesteld een Vast Observatorium voor de immigratie op te richten, dat binnen zijn bevoegdheid in alle onafhankelijkheid de nodige bemerkingen kan geven. Aan boord mogen slechts handboeien gebruikt worden van een model dat op een lijst staat, goedgekeurd door het bestuur van de Luchtvaart en de rijkswacht. Deze vorm van financiering is evenwel niet aangepast aan kleine plaatselijke opvangstructuren. Werken aan het verschil tussen arm en rijk mondiaal bekeken is de meest realistische aanpak om de oorzaken van migratie weg te werken. Dit principe moet strikt bewaakt en opgevolgd worden. Dit is het geval voor het recht op gewetensvrijheid. Als de persoon dat bevel niet had, zal het hem betekend worden.