Optioneel kan worden aangegeven dat Salarisproforma rekening moet houden met de voordeelregel voor de berekening van de loonheffing over het bijzondere tarief.

Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven.

De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever. Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste vergoeding in de kosten moet worden mee genomen. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. De onbelaste inhouding wordt dan uit de kosten gehaald.