Per 1 januari 1967 fuseerde de bank met de Hoornse Spaarbank.

Openingstijden Spaarbank Limburg Stukken betreffende de voortgang van de werkzaamheden bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de bank aan het Singel. Stukken betreffende de wijziging van de statuten, met hiaten. Stukken betreffende het promoten van de bank bij de bewoners van een Dijkwaterwoning aan de Ydoornlaan te Amsterdam. Stukken betreffende de aanleg van een waterafvoer op het perceel van het kantoorgebouw. Folders betreffende de opening en heropening van bijkantoren. Doorslag van het jaarverslag van de afdeling verzekeringen, met bijlage. Notitieboekje betreffende de in bewaring zijnde spaarboekjes in de kluis van de directie.

Kopie van de notitie betreffende de eventuele sponsoring van de Floriade 1982. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende leningen onder hypothecair verband. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de directeur M. Behalve op administratief vlak werd in de tweede helft van de jaren zestig ook op andere gebieden de noodzaak tot samenwerking gevoeld, bijvoorbeeld met betrekking tot rentepolitiek, dienstverlening en reclame. Afschrift van het verslag betreffende de meningen van de leden van de Raad van Toezicht over televisie-reclame. Concept circulaire betreffende de invoering van de jeugdspaarwet en de administratieve consequenties daarvan voor de bank. Stukken betreffende de aanstelling en het aftreden van directeurs. Notulen van de buitengewone vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Verslag van het overleg met de Stad Radio Amsterdam betreffende de eventueel te plaatsen radiostudio in het hoofdkantoor van bank.

Stukken betreffende de mogelijkheid pensioenen op giro-rekeningen bij de bank te laten bijschrijven. Stukken betreffende de controle van de safeloketten op de inlevering van gouden munten en vreemd bankpapier. Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de commissarissen en de bestuurders van de bank.