Samenstelling van het loonAls werknemer heb je recht op een loon.

Belastbaar Loon Het loon dat de jobstudent verdient, kan gevolgen hebben voor de belastingen van de student zelf en die van de ouders. Het inkomen uit arbeid van de student wordt nooit bij het inkomen van de ouders gevoegd. De vrijstelling geldt enkel voor het loon dat wordt uitbetaald tijdens de maanden oktober, november en december van het eerste werkjaar. Let hier goed op, dat je uiteindelijk omdat je werkt, verlies lijdt.

Samenstelling van het loonAls werknemer heb je recht op een loon. Voor kinderen van een alleenstaande ouder geldt een hogere grens van 3. Hoeveel mag die student dan bijverdien om nog kindergeld te ontvangen. Internationale studenten uit aangrenzende landen, die opteerden voor een bijlage 33 bij hun registratie op het Stadhuis, betalen altijd belastingen.