Schade die jij met de scooter aan anderen toebrengt is dus verzekerd.

De vraag van Stephan, waar dit draadje mee begon, ging over schade die hij door een val AAn de bruikleenscooter had toegebracht. Het doel van de lening geeft aan of je de betaalde rente en kosten met de belastingen mag verrekenen. Als Jeroen de scooter in bruikleen heeft uit hoofde van de WVG, dan denk ik niet dat de schade voor zijn rekening komt. Ik zit met mijn handen in mijn haar nu want ik weet niet hoe het nu verder moet . Dat jij met problemen zoals schade aan de scooter naar Welzorg gaat, komt doordat je dat met de Gemeente hebt afgespreken. Ik kende al de dekking voor uitwonen van ongehuwde kinderen voor studie of vervulling voor militaire dienstplicht. Stephan is de eerste die zoiets meldt, maar nu blijkt al weer dat de soep niet zo heet gegeten wordt, want de scooter is gerepareerd en Stephan heeft er niets meer over gehoord. De WA-verzekering die Welzorg voor de scooter heeft afgesloten komt niet in beeld. Voortaan zal ik, als ik weer met vakantie naar Frankrijk ga, Welzorg even om toestemming vragen. Daarbij doet niet terzake of de Gemeente die schade daadwerkelijk draagt, of dat die schade volgens de lease-overeenkomst tussen Gemeente en Welzorg voor rekening van Welzorg komt. Dus voor rekening van de Gemeente als zij de scooter heeft gekocht, of voor rekening van Welzorg wanneer er sprake is van lease.

Schade die jij met de scooter aan anderen toebrengt is dus verzekerd. Over de schade zelf betalen heb ik niets meer gehoord dus ik wacht even af wat er gaat gebeuren en zal dit op het forum direct direct vermelden . Maar dat zal Stephan een zorg zijn; de aansprakelijkheid voor met de scooter aan anderen toegebrachte schade is immers al via Welzorg verzekerd. Ik kan mij niet herinneren hier ooit eerder te hebben gelezen dat iemand zelf de schade aan de Elro moest betalen.

Mij werd verteld dat het regelmatig voorkomt dat men onderdelen naar het buitendland stuurt als die daar niet voorhanden zijn. Vraag de Gemeente dan ook te beschrijven om wat voor verzekering het gaat. De grens ligt vrijwel zeker bij 'opzet of bewuste roekeloosheid'. Een verhaalsactie tegen Stephan is daarom gedoemd te mislukken. Mogelijk is de houding van de Welzorg zegsman te verklaren uit de inhoud van een eventueel lease-contract tussen Gemeente en Welzorg. De rente van een Doorlopend krediet mag je aftrekken mits je aantoonbaar het geld aan je eigen huis hebt besteed. Mijn vraag of men samenwerkt met buitenlandse bedrijven werd beantwoord met de mededeling dat zoiets in de toekomst ongetwijfeld gaat gebeuren, maar dat het nu nog niet zover is. Men kon mij geen Franse leveranciers noemen waar ik in geval van nood een beroep op kan doen. Daarbij is het voor ons niet van belang of dat nu de Gemeente is of Welzorg e. De eerste twee Gemeenten verplichtten mij niet het te melden of toestemming te vragen als ik naar het buitenland ga. Overige cosumptieve bestedingen zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Verzekeringen worden vaak naast een krediet gesloten. Stephan had het probleem dat Welzorg hem vertelde dat hij de schade voor zijn kiezen zou krijgen. Er zal ook wel in staan dat de schade alleen op jou te verhalen is ingeval van onzorgvuldig gebruik. Ik kreeg een epileptische aanval en het stuur sloeg uit mijn handen en daardoor kantelde de scoot. Wil je het precies weten, kijk dan even op de groene kaart die je bij het verzekeringsbewijs heb gekregen. Ik denk dat de Gemeente er niet zo moeilijk over zal doen als de Welzorg zegsman, die ook maar iets roept omdat hij waarschijnlijk niet beter weet. Grensbewoners kunnen dus gewoon desnoods dagelijks de grens over zonder toestemming te vragen.