Schrijvers, componisten en journalisten zijn vrijgesteld van BTW-heffing.

Btw Tarief Monumenten Geen mogelijkheid in de inkomstenbelasting om kosten en lasten van gemeentelijke en provinciale monumenten in aftrek te brengen. Indien naar een prijs wordt gedongen, is belasting verschuldigd. De regeling voor monumentenpanden geldt niet voor het onderhoud van tuinen met een monumentaal karakter, maar zou daarmee kunnen worden uitgebreid, waardoor ook onderhoudskosten van deze tuinen in aftrek kunnen worden gebracht.

Schrijvers, componisten en journalisten zijn vrijgesteld van BTW-heffing. Er is geen specifiek materiaal beschikbaar waarin de fiscale regels voor kunstenaars zijn uitgelegd. De regeling voor aftrek van kosten van rijskmonumenten ook voor tuinen.

Er is geen bijzondere lagere waardering voor monumentenpanden in de Wet Onroerende Zaken. Voorkomen dubbele belasting bij buitenlandse artiesten in Nederland. Er bestaat geen stimulerend fiscaal beleid voor historische vaartuigen door middel van het gelijkstellen van roerende monumenten aan onroerende monumenten. Er bestaat geen regeling om particulier vermogen beschikbaar te krijgen voor risicovolle culturele producties. De commissie beveelt aan nu reeds duidelijkheid aan de filmbranche te verschaffen omtrent overgangsrecht en respecterende werking.