Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd.

Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd. De heffing die de waterschappen opleggen aan de eigenaren van onroerende zaken om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te dekken. Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. Meestal wordt een percentage van 60 gehanteerd ten opzichte van 'vrij te aanvaarden'. Mogelijkheid om bij verhuizing het nieuwe huis in onderpand te geven voor de bestaande hypotheek. Zonder huwelijkse voorwaarden bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt. Bij een hypothecaire lening dient de onroerende zaak als onderpand. Bepaling in een koopcontract die moet worden overgedragen op iedere volgende eigenaar.

Men spreekt ook bij verbouwingen van een oplevering. Alle vloeroppervlak met een vrije hoogte van minstens 210 cm erboven. Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren.

Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. Een gedeeltelijke overdracht van de basisaftrek is niet mogelijk. Dit testament geldt alleen bij vererving tussen ouders en kleinkinderen. Het nieuwe belastingstelsel is zijn tweede jaar ingegaan. Voor informatie over leningen en de daarbij horende zaken als uitgestelde betaling, rentekrediet etc. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van een huis en de restschuld van de hypotheek. De denkbeeldige huurwaarde van de woning, die de huiseigenaar moet optellen bij zijn of haar inkomen. Provisie die banken in rekening brengen bij het opnieuw afsluiten van een hypotheek tegen een lagere rente. Maar ook hiervan is de mogelijkheid tot afschrijving beperkt.