Stukken betreffende de fusie met de Bondsspaarbank Zaanstad.

Openingstijden Spaarbank Limburg Stukken betreffende de fusie met de Stichting Spaarbank der Vereniging Hulpbetoon te Assendelft. Voorstel tot reorganisatie van de bank opgesteld door de Commissie van onderzoek tot reorganisatie bijlage no. Stukken betreffende blokkering, opheffing van of onderzoek naar vermiste spaarbankboekjes. Kopieen van de bouwtekeningen betreffende de verbouwing van het kantoor aan het Singel 548. Stukken betreffende de fusie met de Stichtse Bondsspaarbank.

In 1971 ging de bank op in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Stukken betreffende de overschrijvingen van aandelen in het Garantiekapitaal op naam of aan toonder. In 1966 ging de bank een fusie aan met de Nutsspaarbank te Zaandam, vanaf dan Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Stukken betreffende de instelling van een centrale debiteuren afdeling. Correspondentie met het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen betreffende wijziging van de reglementen van de Spaarbank. Afschrift van de vergunning tot het slopen en herbouwen van het perceel Singel 546.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het beheer van het reservekapitaal van de Hulpbank te Hoorn bij de Spaarbank te Hoorn. Catalogus van de bibliotheek van de vereniging van boekhouders van de bank. Stukken betreffende het bezoek van directeuren en districtmanagers van de Finse spaarbanken.