Stukken betreffende de sponsoring van de marathon van Amsterdam 1980.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het beheer van het reservekapitaal van de Hulpbank te Hoorn bij de Spaarbank te Hoorn. Plakboek van de georganiseerde festiviteiten rondom het bereiken van het inbrengerskapitaal van 1 miljoen gulden. Per 1 januari 1963 is de bank overgenomen door de Nutsspaarbank te Zaandam, die sinds 1935 reeds een bijkantoor in Wormerveer had. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan en van de Raad van Toezicht. Correspondentie met de commissie voor de gemeentelijke spaarbank betreffende de gemeenschappelijke verspreiding van propaganda van de Nederlandse Spaarbankbond. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende spaarrekeningen. Albums met krantenknipsels van diverse advertenties en advertenties in verenigingsbladen van de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek.

Correspondentie met de Nederlandse Spaarbankbond en de daaraan gelieerde instellingen. Ingekomen adviezen van diverse instanties over de concept-statuten, ontvangen door de Raad van Toezicht. Receptiealbum met handtekeningen van de bezoekers ter gelegenheid van de heropening van het hoofdkantoor van de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Instructie voor de medewerkers van de bank betreffende het verhuren van een kluisloket, met bijlagen.

Stukken betreffende een eventuele samenwerking met de Nutsspaarbank Enkhuizen. Bijlagen bij de notulen van het bestuur, genummerd per jaar. In dichtvorm door een spaarder beschreven geschiedenis van de lotgevallen van de spaarbank. Specimen van een spaarkaart alsmede brochures betreffende de mogelijkheid tot bedrijfssparen bij de bank. Stukken betreffende eventuele samenwerking met andere spaarbanken. Stukken betreffende georganiseerde wedstrijden ter gelegenheid van de opening van verschillende nieuwe filialen. Stukken betreffende het bezoek van directeuren en districtmanagers van de Finse spaarbanken. Correspondentie met het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen betreffende wijziging van de reglementen van de Spaarbank. Afschrift van de vergunning tot het slopen en herbouwen van het perceel Singel 546. Stukken betreffende de automatisering van de verwerking van spaarhandelingen met behulp van het on-line systeem. Verzamelstaten van de aan de inleggers van de Jeugdspaarbank verschuldigde bedragen met bijkomende rente per zitting.