Stukken betreffende een eventuele samenwerking met de Nutsspaarbank Enkhuizen.

Spaarbank Stad Amsterdam Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het verzoek van de Beauftragte f?r die Niederl'ndische Bank om inlichtingen over het personeel van de bank. Menukaart van de feestmaaltijd gehouden ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de bank. Bij de statutenwijziging van 1977 werd de Raad van Advies opgeheven. Stukken betreffende de instelling van een centrale debiteuren afdeling. Mastenbroek betreffende de verbetering van het personeelsblad naar aanleiding van de gevolgde cursus 'redigeren van het personeelsblad'. Rekening van de exploitatiekosten van de kantoorgebouwen per maand. Instructie voor de medewerkers van de bank betreffende het verhuren van een kluisloket, met bijlagen.

Doorslagen van uitgaande brieven, op naam van geadresseerde geordend. Specimina van uitgelote aandelen in het garantiekapitaal van de bank, bijlagen bij het proces verbaal van 2 mei 1878 tot Nut van 't Algemeen. Stukken betreffende de verstrekking van gegevens over de bank aan de burgemeester en de voorzitter van de Raad van Toezicht in verband met het houden van een speech ter gelegenheid van de opening van het 50e bijkantoor. Brochure betreffende de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale. Memorail book of the International Exhibition of Economic History. Fotoalbum met foto's van de receptie gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank.

Tot het verkrijgen van middelen werd verder een grondkapitaal gevormd, verdeeld in aandelen van 100 gulden. In mei 1859 werd besloten om nog een hulpbureau voor het inbrengen van geld op te richten. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende joodse kluistegoeden. Woensdag in bijbureau Openbare Armenschool 'Weteringschans'. Dat hulpbureau werd in het Schotsche Veem op 2 augustus van datzelfde jaar geopend. Stukken betreffende het Centrum Disco project, opgezet ter promotie van de Centrumbank bij de jeugd. Stukken betreffende de introductie van het S-embleem door de bank.