Tabellen voor vakantiebonnen voor 20 en meer vakantiedagen per jaar.

Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de overige lokale belastingen. Voor het bepalen van de juiste inhouding loonheffing moet worden opgegeven in welk jaar de werknemer is geboren. De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever. Deze handelen wij zo veel mogelijk binnen acht weken af. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste inhouding is. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de grote stijging van het rioolrecht.

Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Veertien gemeenten voeren een rioolrecht voor huishoudens in. Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. Dit komt met name doordat 14 gemeenten een rioolrecht invoerden. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Deze worden betaald uit het budget van de Wet voorzieningen gehandicapten Wvg. De onbelaste inhouding wordt dan uit de kosten gehaald. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. Het programma houd rekening met de maximale SV-dagen in het kalenderjaar.