TophypotheekHet hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis.

Onderhandse Lening Huis Voorbeeld OverwaardeHet positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. AppartementsrechtAls koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. TophypotheekHet hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis. HypotheeknemerDe partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. Vrije verkoopwaardeDe waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven.

OversluitenHet opnieuw afsluiten bij een andere of dezelfde maatschappij van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. OptieHet recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als koper moet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. Bel de Belastingtelefoon 0800 0443 voor een formulier om voorlopige teruggaaf aan te vragen. Recht van overpad Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan kunnen worden bij de uitoefening van hun beroep. CanonDe jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden.