Uitgegeven ter gelegenheid van de voltooiing der restauratie van het koor in 1936.

Uitgegeven ter gelegenheid van de voltooiing der restauratie van het koor in 1936. Grotius' life, adopted from the catalogue of the Grotius exhibition, The Hague 1925. Op 27 juni 1947 werd de studiezaal voor het publiek in gebruik genomen. Bureau toen nog de afdeling Ikonografie in Den Haag.