Uitkering in aandelen, meestal uit de belastingvrije agioreserve.

Belastingvrije Agioreserve Uit die reserve kan aan de aandeelhouders een belastingvrije uitkering in aandelen worden gedaan, het stockdividend. Beleggingsfonds dat wordt beheerd door professionele beheerders. Uit de agioreserve kunnen belastingvrij bonusaandelen en stockdividenden worden uitgekeerd. Fondsen waarin tijdens de beursdag veel handel wordt gedreven. Verlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de vennootschap. Waarborg van de bank, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij de aankoop van een huis.

De reserve die ontstaat doordat aandelen zijn uitgegeven boven de nominale waarde. Deze waarde is te berekenen door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers van het aandeel. Bureau voor de Statistiek, gevestigd in Voorburg en Heerlen. Als de index bijvoorbeeld op 550 staat is dit mandje 55. De rente voor kortlopend krediet, ook geldmarktrente genoemd.

Vast wordt gezegd van een effectenmarkt met oplopende koersen. Philips, UPC, SAP, Cisco, Telefonica, Deutsche Telekom, Dell, Nokia, Ericsson. Een emissie uitgifte wordt meestal begeleid door een bank die bemiddelt bij het plaatsen van de nieuwe aandelen bij het publiek. Het bankwezen was in die jaren nog weinig ontwikkeld. Aan degenen die ter zake van de omwisseling hun dividendbewijzen no. Markt waarop het aanbod groter is dan de vraag waardoor de kopers tot op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen.

International de France, de financiŽle termijnmarkt in Parijs. Datzelfde recht hebben zij met betrekking tot het voorgestelde dividend. De eenheid waarin de premie van beursgenoteerde opties wordt weergegeven. Oorspronkelijk was een blue chip het duurste fiche in een casino. Effecten verkopen zonder ze te bezitten in de hoop deze later tegen een lagere koers te kunnen terugkopen.