Uw verkavelde bouwgrond stijgt in waarde als u nieuwe en uitgeruste wegen voorziet.

Waardebepaling Grond De verkregen uitkomst vermeerderen we vervolgens met de waarde van de grond. Deze raadplegingen worden per uur verrekend en geven geen verdere verplichtingen. Argumenten die voor de ene meer gewicht in de schaal leggen dan voor de andere. Vaak wordt de verkoopswaarde door de koper en verkoper anders ingeschat. Dit zijn de gelden die verschuldigd zijn aan de fiscus, telkens een onroerend goed van eigenaar verandert. Om in het huis te kunnen blijven wonen moet de overblijvende partner deze erfgenamen uitkopen. Vooreerst wensen wij U duidelijk te maken dat een onroerend goed verschillende typewaarden kan hebben zoals gedwongen verkoopswaarde; herbouwwaarde, innerlijke waarde, verkoopswaarde .

Deze zaken worden echter altijd vermeld bij de aankondiging van de openbare verkoop. Betaal ook geen voorschotten, en vraag rechtstreeks met de eigenaar te onderhandelen, eventueel in aanwezigheid van de makelaar. De bankkosten voor een kredietopening zonder de waarborg van een hypotheeklening zijn beperkt tot de door de bank aangerekende dossierkosten. Ofwel hebben koper en verkoper dezelfde notaris, ofwel hebben ze beiden een andere.

Een omvangrijke klus, want de gemeente Groningen kent ruim 100. Het is goed om weten dat je bij belangrijke beslissingen als deze een beroep kan doen op specialisten ter zake. Een groot huizenaanbod bij weinig gegadigden drukt de waarde, weinig aanbod bij veel vraag daarentegen drijft de prijs omhoog. In dat geval is er geen tussenkomst van een notaris vereist. Om dit alles te voorkomen kan je, als je weet dat je een goede zaak hebt gedaan, in je aankoopakte laten verklaren dat de aankoopprijs lager is dan de venale waarde, en onmiddellijk hoger registratierecht betalen. Als je het vereiste budget niet op de bank hebt staan ben je aangewezen op een hypothecaire lening. Hierbij moeten we nog voor de volledigheid het volgende aantekenen. Als de koper niet tot een minnelijke schikking komt met de fiscus, kan deze een uitgebreide tegenschatting laten uitvoeren en dit kan het registratierecht de hoogte insturen. Ga naar de technische dienst van de gemeente waarin het goed gelegen is. Het bepalen van een waarde in het economische verkeer is voor dit soort panden daarom moeilijk of onmogelijk. Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn daarbij zeer belangrijk.

Mogen wij u dan ook vriendelijk vragen het bijgaand responsformulier in te vullen, waarvoor onze oprechte dank. Voorafgaand is het goed een aantal keren te bezichtigen door belangstellenden. Niet bij alle soorten onroerende zaken vinden transacties plaats. Voorbeelden hiervan zijn onder andere ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen. Omdat de waardevaststelling moet plaatsvinden naar een vastgestelde peildatum corrigeren we de totale stichtingskosten met een bepaald percentage naar die peildatum.