Van veel instellingen zijn aparte archieven bewaard gebleven.

Patriciaat de verzameling van Van Epen te behouden. Bureau toen nog de afdeling Ikonografie in Den Haag. De Mormonen hebben nog maar een deel van hun gegevens op het internet staan. Bregman, Bremer, Bremmer, Breukel, Brokx, Bronkhorst, Bross, Brouwer, v. Als u het jaartal nog niet weet, kunt u eerst de 10-jaren en daarna de 1-jarentafel van een bepaalde periode nakijken. Janssen, de Jong, Jongeneel, Jongenengel, Jongmans, Jopse, Jordaan, Juffermans.

Bibliotheken op, waarvan hij in 1914 voorzitter werd. De gegevens die ik in onze stamboom gebruikt heb, heb ik zelf niet verzameld. Contactdienst van de NGV, met gegevens die beschikbaar gesteld worden door leden en niet leden. Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk te Delft. Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot. Grotius' life, adopted from the catalogue of the Grotius exhibition, The Hague 1925. De stukken van deze archieven moet u meestal aanvragen d. Historische schets ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap. Oosten, Oosterveer, Oosterwijk, Oostrijk, Opstal, Oudshoorn, v. Hoff, Hofman, Hofsteede, Hogervorst, Hogeveen, Hokke, v. Alle dragers van eenzelfde achternaam die van een stamvader afstammen, in de mannelijke lijn.

Een overzicht van personen op adres, soms in de oorspronkelijke dikke boeken, vaak al overgezet op microfiches. Een zoektocht op Internet heeft onderstaande informatie opgeleverd. Bovenstaande voorbeelden geven een korte samenvatting van een aantal mogelijkheden om verder te zoeken. Okkerse, Olij, Ooms, Oord, Oosterlaan, Oosthoek, Ophorsrt, Opschoor, Opstal, v. De volgende tips voor beginners zijn overgenomen van de Nederlandse Genealogie Vereniging waar ook meer informatie beschikbaar is. Muiden, Muilwijk, Muis, Mulder, Muller, Muller, Munnik.

Uitgegeven in opdracht der Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hendrikx, Hengeveld, Hengstmengel, Henkemans, Henneken, Hensen, Heppe, v. Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het Koor en transept der Nieuwe Kerk te Delft. Huurman, Huvers, Huyskes, Hijdra, Berkel en Rodenrijs Haak, v. De bijlagen bevatten geboorteakte van bruid en bruidegom, eventueel overlijdensakte van ouders, Nationale Militie keuring militaire dienst. Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bv. Van 1927-1939 had hij zitting in de Haagse Gemeenteraad, waar hij Prof. Herdenkingsrede bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken.