Vaststellen van de onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger Aangifte Inkomsten Het is mogelijk een vrijwilliger een dienstverband of een oproepcontract aan te bieden. De Belastingdienst beschouwt deze bijdrage als een gift waarover de organisatie schenkingsrecht verschuldigd is, als deze boven de vrijstelling uitkomt. Vaststellen van de onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk. De dan geldende voorschriften zijn onverkort van toepassing. De vereniging treedt in dit geval op als een normale werkgever.