VerkrijgingskostenDe totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d.

Verkrijgingskosten VerkrijgingskostenDe totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d. Dit is centrale valuta, waaraan de verschillende valuta's van economische of omringende landen gekoppeld is. De SVn beoordeelt of de aanvragen in aanmerking komt voor een Starterslening, die gebeurt aan de hand van de randvoorwaarden uit de verordening.

De Starterslening is een leningsdeel van de totale lening, het vormt in principe een tweede hypotheek. Het andere leningsdeel kan afgesloten worden bij een geldverstrekker naar keuze. De totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d. Dit resulteert in een advies aan gemeente over de hoogte van de Starterslening. Hierbij wordt ook het eigen vermogen in beschouwing genomen.