Videokunst en nieuwe media worden naar het algemene BTW-tarief belast.

Btw Tarief Monumenten Heldere regelgeving en uniforme interpretatie zal duidelijk moeten maken wie als ondernemer kan worden beschouwd. Tevens zou de filmregeling kunnen gaan gelden voor documentaires. Het is van belang om dit op een goede manier af te handelen. Voorgesteld wordt om in de nieuwe vormgeving ook deze sectoren te betrekken. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie twee hartenwensen. De wettelijke mogelijkheid voor het in aftrek brengen van kosten werkruimte zijn te beperkt voor kunstenaars. Er is geen kenniscentrum voor kunstenaars binnen de Belastingdienst. Er bestaat geen VPB-vrijstellling voor de NV’s stadsherstel.

Selecteer de diensten die u wilt afnemen en bereken de hoogte van úw eigen prijskaartje. Kunstenaars in loondienst bijvoorbeeld dansers hebben vaak een korte carrière, een betrekkelijk laag inkomen en daardoor zeer lage pensioenrechten. Een bemiddeld echtpaar verhuurde zijn woningen aan de kinderen. De commissie adviseert om mede vanwege de rechtszekerheid en de recent verkregen expertise de bestaande regeling voor films te handhaven en te onderzoeken welke beperkende maatregelen mogelijk zijn. De wettelijke mogelijkheden voor het in aftrek brengen van woon-werkverkeer voor vervoer van instrumenten door musici voldoen niet. Voor de belastingheffing en vrijstellingen van culturele instellingen hanteren verschillende wetten verschillende definities. De Belastingdienst heft loonbelasting over loon dat in natura is verstrekt. Het bedrijf kreeg een correctienota opgelegd, verhoogd met een boete. De criteria voor ondernemerschap en aftrekposten zijn algemeen geformuleerd.